Norman Hay plc

Norman Hay plc

Norman Hay plc är specialist, och ledande inom kemikalier, tätningsmedel, ytbehandling och tillverkning av processanläggningar.

Koncernen driver ett internationellt nätverk av anläggningar som jobbar emot en mängd olika typer av industrier.

Huvudkontoret är beläget i Storbritannien och koncernen driver fyra divisioner

  • SIFCO ASC, världsledande inom selektiv plätering
  • Ultraseal International, marknadsledande inom impregneringskemikalier och processutrustning
  • Surface Technology, specialister inom utveckling och utförande av ytbeläggningar
  • NHE, världsledande inom design, tillverkning, installation och hantering av avancerad processanläggningsteknik

Våra divisioner och dess verksamhet fokuserar på industrier och kunder som värdesätter och utnyttjar våra unika produkter, teknologi, system och processer. Genom NHE erbjuder vi våra kunder produkter i världsklass och kundanpassade processanläggningar och utrustning i viktiga branscher;Fordonsindustri, olja & gas, gruvindustri, kraftindustri, samt vattenrening.

En kontinuerlig strategisk satsning på produktinnovationer fortsätter att stärka vår koncerns position genom att erbjuda specialanpassade kemikalier, tätningsmedel, ytbeläggningar, samt processanläggningar och utrustning för allt mer krävande och utmanande miljöer.

Vår globala närvaro positionerar oss väl för att betjäna våra internationella kunder och skapar en plattform från vilken vi kan få tillgång till snabbväxande marknader. Det ger oss möjlighet att bygga upp och upprätthålla nära relationer med marknadsledande kunder, samt hjälper till att optimera vår ställning i försörjningskedjor och utveckla lösningar tillsammans med kunderna var de än befinner sig i världen.

För att ta reda på mer om vår koncern, se www.normanhay.com