Selective Plating for Flat Surfaces

Plana Ytor

SIFCO Process® erbjuder en metod med utmärkt vidhäftning för att selektivt plätera ett lokalt område utan omfattande maskering. Applikationer med selektiv plätering uppnår optimala resultat för utvändiga och invändiga diametrar, samt plana ytor på maskindetaljer.

Vanliga applikationer

 • Pumpar
 • Motorer
 • Verktyg
 • Lagerhus
 • Elektriska kontakter
 • Kåpor och skåp

Vanliga beläggningsmaterial

 • 2080 Nickel
 • 2085 Nickel
 • 5644 Nickel
 • 2043 Cobalt
 • 7280 AeroNikl® 250
 • 5711 Nickel-Tungsten
 • 7282 AeroNikl® 575
 • 2050 Copper
 • 5280 Copper
 • 3084 Non-cyanide Silver
 • 3023 Gold
 • Cobalt Chromium Carbide CoCr3C2