SIFCO ASC är klara med utbyggnaden av den svenska anläggningen

News

SIFCO ASC är klara med utbyggnaden av den svenska anläggningen

Den världsledande leverantören av selektiv pläteringsteknik, SIFCO Applied Surface Concepts (ASC), har slutfört utbyggnaden av sin svenska anläggning.

Projektet startade i september 2013 och tog åtta månader att slutföra. Utbyggnaden av befintlig anläggning i Rättvik, Sverige, har inneburit att lokalernas yta utökats med 250m² upp till nuvarande 680 m².

Sweden_SiteExtension

SIFCO ASC Sverige utför service med selektiv plätering och utför arbeten för bl.a. kraftindustrin. Företagets kunder omfattar bland andra Siemens och ABB. Rättviksanläggningen, som köptes 2005, arbetade ofta med full kapacitet före utbyggnaden på grund av hög efterfrågan.

Lee Shelton, Group Managing Director på SIFCO ASC, säger: ”Utbyggnaden ger SIFCO ASC Sverige möjlighet att utveckla sin verksamhet och visar hur SIFCO ASC fortsätter att växa med stöd av ägaren Norman Hay plc. Rättviksfabriken är SIFCO ASC:s fotfäste i Norden och denna utveckling bör göra det möjligt för oss att utöka våra tjänster, inte bara i Skandinavien utan även till grannländerna.

”Det extra utrymmet i vår svenska anläggning kommer att möjliggöra ytterligare försäljningstillväxt genom ökad kapacitet och arbetskraft, samtidigt som anläggningens förbättrade utförande gynnar såväl hälsa som säkerhet för alla anställda.”

Jan-Olov Olsén, VD på SIFCO ASC Sweden, tillägger: “Det känns bra att ha slutfört utbyggnaden. Den svenska serviceverkstaden hanterar de största komponenterna i hela SIFCO ASC men hade tidigare den minsta golvytan. Expansionen innebär att vi kan ta in mer pläteringsarbeten i våra lokaler och anställa fler personal.”

”Utbyggnaden kommer att vara en enorm fördel för SIFCO ASC. Det kommer att ge en ökad effektivitet och anläggningen blir mer ekonomisk på grund av större utrymme. Det ger oss möjlighet att utveckla nya affärer och nya marknader, och vi kan nu erbjuda förbättrade tjänstelösningar till våra kunder.”

Sweden_SiteExtension_Complete

Förutom utbyggnaden av lokalerna har Rättviks kommun låtit SIFCO ASC Sweden hyra en del av den angränsande tomten för att skapa en ny tillfartsväg som kommer att medföra förbättringar för lastning och lossning av gods på platsen.

SIFCO ASC har, med över 50 års erfarenhet, hjälpt kunder world wide att uppfylla sina selektiva pläteringskrav. Selektiv plätering är en portabel pläteringsmetod som används för att förbättra, reparera och renovera lokaliserade områden på diverse maskinkomponenter.