What is Selective Plating

Vad är Selektiv Plätering

Selektiv plätering är en mobil pläteringsmetod som används för att förbättra, reparera och renovera lokala ytor.

SIFCO Process® är ledande för plätering på lokala ytor. Det krävs inte stora elektrolytbad då utrustningen är portabel. Vanliga användningsområden är att förbättra vissa ytor på OEM-komponenter, reparera och återställa felbearbetade och slitna ytor.

Selektiv plätering innefattar processer där lösningen kan appliceras via en borste eller inkapslade eller cellpläterande flödesverktyg.

Borstplätering – Detta är den primära tekniken som används av SIFCO ASC-tekniker. I denna process används en likström som tillhandahålls av en likriktare – i en krets som är klar när en anod berör komponenten som ska pläteras. Vid borstplätering fungerar anoden som borsten som är täckt av bomull, polyester eller andra material som innehåller lösningar. När anoden väl är mättad i lösningen appliceras avsättningen på den negativt laddade delen. Borstplätering kräver rörelse mellan anoden och delen. Detta kan åstadkommas genom att borsta anoden över delen, genom att flytta delen och hålla anoden stillastående, eller genom att flytta båda.

Borstplätering är bäst lämpad för applikationer där enstaka eller låga antal komponenter behöver repareras eller renoveras. För applikationer med stora mängder komponenter tillhandahåller SIFCO ASC anpassade lösningar för automatisering av SIFCO Process®. Skräddarsydda lösningar sträcker sig från anpassade arbetsstationer till helt automatiserade system.

Flödesplätering – För applikationer där ytorna som ska behandlas är mer komplexa och inte är så lättillgängliga med borstplätering har SIFCO ASC utvecklat en metod för selektiv flödesplätering. I sådana fall används anpassade allt-i-ett-verktyg för att isolera och sedan överföra pläteringslösningar över området.

Avancerade, anpassade anoder är utformade för att matcha den komplexa geometri för det valda området. Verktyget använder tätningar som är anpassade för att kapa in området och möjliggöra utrymme mellan anoden och komponenten. Elektrodeposition uppstår när den elektriska strömmen passerar genom kemin när den flödade över området. I många fall kan flera steg – aktivering, sköljning, plätering etc. – genomföras inom samma verktyg och utan att ta bort delen.

SIFCO ASC inkapslade flödespläteringsvätskedynamik

Flödesplätering är en process i ett stycke. Det ger en fullständig historik över alla kritiska processparametrar för varje del med högt värde. Ett flöde i ett stycke begränsar också mängden omarbetningar i fallet med någon processavvikelse.

Flödesplätering kan appliceras på små och stora komponenter både och kan vara lika lämpliga för låga till höga mängder. Liksom med borstplätering, om volymerna är låga, kan operationen utföras manuellt, men för större mängder erbjuder SIFCO ASC helautomatiserade flödespläteringssystem.

SIFCO ASC Ytbehandling:

 • Ger korrosionsskydd
 • Ökar slitstyrka
 • Ökar lödbarhet
 • Förbättrar ledningsförmåga
 • Motverkar skärning
 • Verkar som lageryta

Fördelar med SIFCO Process®:

 • Kan utföras on-site
 • Enkel att använda
 • Snabb uppbyggnad på små till medelstora områden
 • Delar kan pläteras utan demontering
 • Mindre maskering krävs
 • Går att utföra på detaljer av alla storlekar
 • Förkortar driftstopp och minskar produktionsförseningar
 • Möjlighet att plätera till mått utan vare sig för- eller efterbearbetning
 • Minimerad vätesprödhet
 • Mindre skadliga utsläpp

Miljövinster:

 • Förbrukar mindre mängd kemikalier än badplätering
 • Förbrukar mindre energi
 • Möjliggör återanvändning av “utdömd” detalj