Selective Plating for Electric Motors and Generators

Elmotorer och generatorer

SIFCO Process® är en lämplig metod för att reparera generatordelar. Vanliga applikationer inom området är lagerhus och rotorer.

Applikationer

Lagersäten på gavlar drabbas ofta av slitage under drift, vilket bidrar till att rotorn börjar vibrera. SIFCO Process® används för att återställa lagersäten till tolerans med koppar och nickel. Bearbetning av hålen är endast nödvändig om hålet ligger ur centrum eller har fel form. Metoden fungerar även utmärkt för att åtgärda slitna lagerlägen på rotorer.

Plätering av slitna lagerhus kan vara mindre tidskrävande och mer effektivt än alternativa metoder, såsom att montera hylsor eller använda sig av termisk sprutning.

Kommutatorer på likströmsmotorer och släpringar till generatorer kan utveckla kopparoxidskikt som minskar ledningsförmågan samt orsakar gnistbildning, vilket medför att ytan blir skrovlig. I mycket korrosiva miljöer kan detta angrepp påskyndas ytterligare, och skadorna bli än värre. Genom att selektivt plätera kommutatorer och släpringar med guld motverkas oxidation. Detta bidrar till att förlänga livslängd och underhållsintervaller.