Järnvägsindustrin

SIFCO ASC har i över 50 år tillhandahållit selektiva pläteringsprodukter till järnvägsindustrin och Association of American Railroads (AAR) certifierade reparationsverkstäder.

Den primära applikationen är måttjustering av slitna lagerlägen på axeltappar.

Tillämpningar

Enligt AAR är underhållskravet för slitna rullageraxelreparationer varje 480 000 kilometer. Inom järnvägsindustrin är varken svets-, bussnings- och sprayapplikationer godkända reparationsprocesser. SIFCO Process® används för att selektivt plätera lagerlägen på axeltappar till korrekt storlek med nickel med hög uppbyggnadshastighet. Bearbetning av axeltappen före plätering, är vanligtvis bara nödvändig för att återställa koncentricitet.

Andra tillämpningar inkluderar:

  • Reparation av slitage orsakade av tätningsringar
  • Måttjustera lagerlägen
  • Reparera repor och skador på hydraulstänger samt tätningsytor
  • Reparera slitna lagertätningar, lageröverfall och sprängkåpor

Vad är selektiv plätering?

SIFCO Process® används i många industriella applikationer där innerdiametrar, ytterdiametrar och plana ytor måste förbättras, repareras eller renoveras.

SIFCO Process®:

  • Eliminerar externa servicekostnader
  • Eliminerar hanterings- och transportkostnader
  • Minskar ledtider
  • Kräver ingen demontering, reparation på plats
  • Minskar stilleståndstiden