Selective Plating for the Petrochemical Industry

Kemisk Industri

Selektiv plätering är användbart inom kemisk- och petrokemisk industri för att utföra snabba och kostnadseffektiva underhållsreparationer.

Genom att använda SIFCO Process® kan underhållstekniker och entreprenörer få reparerationer utförda på pumpar, motorer, flänsar, ventiler och andra komponenter direkt på plats. Processen är kall, vilket medför att grundmaterialets struktur och form inte påverkas, som det kan göras vid svetsning och metallsprutning. Vi kan plätera direkt till tolerans, ofta utan efterföljande bearbetning.

SIFCO Process® är mobil och vi kan belägga med ett hundratal olika metaller och metallegeringar. Metoden ger er möjlighet att minimera demontering vid återställande av plan, inner- och ytterdiametrar som är slitna eller skadade. Elmotorer och lagerhus kan måttjusteras snabbt och enkelt. Oftast krävs inte någon efterbearbetning, vilket gör metoden snabbare än bussning. Korroderade flänsar kan fyllas och täckas med ett mer korrosionsbeständigt material utan att demonteras. Slitytor kan beläggas med ett material med högre slitstyrka, vilket ökar komponenters livslängd.

Processen är upp till 60 gånger snabbare än badplätering, vilket innebär att snabb uppbyggnad av metall är möjlig. Processen är en elektrolytisk metod, så den metalliska bindningen till grundmaterialet är molekylär. Detta resulterar i överlägsen vidhäftning i jämförelse med andra processer såsom flamsprutning.