Selective Plating Accreditations

Kvalitets­ackrediteringar

Vi erbjuder produkter, elektrolyter, utrustning och tjänster för selektiv plätering som håller hög kvalitet och uppfyller just era behov.

SIFCO ASC och SIFCO Process ® har varit en föregångare inom industrin när det gäller miljötänkande – genom att använda metoder, utrustning och rutiner som uppfyller högt ställda krav i hela världen. Som ett resultat har ytbehandling uppnått status som ett verkligt mervärde inom tillverknings- och verkstadsindustrin.

Vårt forsknings- och utvecklingsteam arbetar kontinuerligt för att förbättra prestanda för produkter, processer och elektrolyter, som gör det möjligt för kunder att optimera sina komponenter genom selektiv plätering. Detta anknyter direkt till att minimera användning av farliga kemikalier, vilket bidrar till vinster både kostnads- och miljömässigt.

SIFCO ASC är certifierat och bibehåller dess kvalitetssystem enligt ISO9001: 2015 och AS9100 D. Förutom att ha ett certifierat kvalitetsstyrningssystem är två av våra anläggningar NADCAP ackrediterade enligt AC7108 för kemiskt processarbete, samt certifierade för reparationer av FAA.

SIFCO ASC är även registrerade som tillverkare hos Directorate Defense Trade Controls (DDTC) Compliance Office. Vi kommer att hålla vårt certifikat giltigt enligt Arms Export Control Act (AECA) och International Traffic and Arms regulations (ITAR).

Kvalitetspolicy:
SIFCO ASC har åtagit sig att tillhandahålla tjänster för ytförbättring, leverera utrustning och erbjuda utbildning. Vi arbetar kontinuerligt i vårt kvalitetsledningssystem med att förbättra processen för att säkerställa att kundernas krav uppfylls.