Produkter för selektiv plätering

Produkter för selektiv plätering

Produkter och elektrolyter

Förbehandlings- och metallelektrolyter

Förbehandlings- och metallelektrolyter SIFCO Applied Surface Concepts erbjuder ett komplett utbud av elektrolyter för plätering, anodisering och elpolering. Inom SIFCO Process® finns elektrolyter som AeroNikl®, Cadmium LHE®, koppar, nickel, kobolt, guld, platina, silver, tenn, zink, samt legeringar som babbitt, mässing, brons, kobolt-volfram, nickel-kobolt, nickel-fosfor, nickel-volfram, tenn-zink och zink-nickel. SIFCO Process® erbjuder följande anodiseringar: Typ I, Typ II, Typ III, borsyra-svavelsyra och fosforsyra.

Pläteringslikriktare och tillbehör

Programmerbara likriktare för selektiv plätering och anodisering

  • CE-märkta
  • Två års garanti

Mobila SIFCO Process®-likriktare för selektiv plätering med skikttjocklekskontroll för nickel, koppar, guld, silver, zink-nickel, Cadmium LHE® och många andra beläggningsmaterial.


Pläteringsanoder och anodmaterial

Pläteringsanoder och anodmaterial SIFCO Process® anoder är gjorda för plätering, samt förbehandling av inner- och ytterdiametrar, samt plana ytor. Våra standardanoder sätts i anodhandtag och bildar antingen förbehandlingsverktyg eller pläteringsverktyg. Likström från likriktare kopplas till verktyget genom en anodkabel.

Material för anodbeklädnad

Material för anodbeklädnad Alla beklädnadsmaterial för anoder är väl beprövade för olika ändamål inom SIFCO Process®. Val av beklädnad görs utifrån det beläggningsmaterial som ska användas. Materialens slitstyrka och absorberingsförmåga är betydande faktorer för ett gott resultat. Att använda sig av fel typ av beklädnad kan ha allvarliga konsekvenser för vidhäftning, samt kvalitet på skikten.

Kar och baljor för elektrolyt

Kar och baljor för elektrolyt SIFCO Process® elektrolytbaljor är hållbara och resistenta mot kemikalier. De finns i många storlekar och former för att passa det behov som finns för era pläteringsverktyg och elektrolyter.

Maskeringsmaterial och tillbehör


Pläteringspumpar och elektrolytvärmare


Tillbehörsutrustning


Utryckningskit

SIFCO Process® utryckningskit är framtaget för att utföra snabba reparationer på fältet. Den lilla mobila utrustningen används för att återställa korrosionsskyddet på slitna och skadade ytor med Cadmium LHE® och Zinc-Nickel LHE® på detaljer inom flygindustrin. Utrustningen finns även för plätering med silver på komponenter inom kraftindustrin där man vill återställa ledningsförmåga på kontaktytor. Utryckningskittet är allt en utbildad tekniker behöver – packat och färdigt att ta med!