Turnkey Plating Systems

Skräddarsydda installationer

SIFCO ASC erbjuder färdiga lösningar för plätering som enkelt kan integreras i er produktion.

SIFCO ASC konstruerar anpassade arbetsstationer och automatiserade system för att utföra lokal plätering och anodisering av era komponenter. Eliminera fraktkostnader och problem med planering för att anlita externa leverantörer genom att själva utföra plätering vid er egen anläggning. Låt SIFCO ASC utveckla en specialanpassad station just för er. Detta system kommer ge er bra kontroll på skikt och beläggningar så att de håller den höga kvalitet ni eftersträvar.

Ett system för plätering inkluderar ett eller flera förberedande steg före appliceringen av det slutliga skiktet. Fixturer, maskering och rörelser, utformas och konfigureras för att uppfylla era produktionsmål.

Jämfört med badplätering som kräver stora mängder kemikalier, minskar vår selektiva pläteringsmetod volymen av de elektrolyter som krävs. Våra skräddarsydda, slutna system hjälper till att minimera miljö- och säkerhetsfrågor.