Tillverkningsindustrin

SIFCO Process® spelar en viktig roll inom tillverkningsindustrin genom att återställa kritiska dimensioner och ytegenskaper hos slitna komponenter till deras OEM-krav.

För kapitalvaror med lång livscykel erbjuder renovering med selektiv plätering lika eller bättre funktionalitet som en ny detalj. Med betydligt mindre produktionskostnad och låg miljöpåverkan används SIFCO Process® inom industrins följande sektorer:

 • Flyg: landningsställ, ställdon och turbinmotorer
 • Elapparater: Strömfördelningsledare, transformatorer, brytare och kretskort
 • Tunga fordon: dieselmotorer, lagerlägen och höljen
 • Järnväg: drivmotorer och axlar
 • Maskiner: ventiler, turbiner och kompressorer
 • Marin: dieselmotorkomponenter, kolvar och propelleraxlar

SIFCO Process® är en viktig resurs när du behöver förbättra eller reparera dina kritiska komponenter. Vi samarbetar med er för att utveckla lösningar för att uppfylla dina specifika krav.

SIFCO ASC ytbehandlingar:

 • Korrosionsskydd
 • Förbättra slitstyrkan
 • Förbättra lödbarhet eller lödningsegenskaper
 • Minska elektrisk kontaktmotstånd
 • Förhindra skärning
 • Fungera som lageryta